Algemene voorwaarden

De webshop van BuyNess, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 91, 1980 Zemst, met ondernemingsnummer 0775586363, biedt haar klanten de mogelijkheid om kleding en accessoires aan te kopen.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u deze voorwaarden geraadpleegd en aanvaardt heeft.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke vertegenwoordiger.

Prijs

Alle prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Bestelling

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra je de bestelling online plaatst en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring van de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden betaling via ons online betaalplatform Mollie. Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Bij het plaatsen van je bestelling dien je jouw adresgegevens grondig na te kijken. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn immers voor rekening van de klant. Wanneer een bestelling terugkomt door een fout opgegeven adres, een onvolledig adres of wegens het niet ophalen in het postkantoor, wordt hier automatisch een vergoeding van 5,70 eur voor aangerekend om het pakket opnieuw te versturen naar het juiste adres. Een gratis verzending wordt slechts 1x aangeboden.

Niet betaalde bestellingen worden na 2 dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

Verzending

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd door Bpost. De aangekochte producten worden binnen de 2 werkdagen na bestelling en betaling door ons verzonden. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van de beschikbaarheid. Indien er om andere redenen -vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), ontvangt de consument binnen de 30 dagen volgend op zijn bestelling een bericht en heeft hij het recht van de aankoop af te zien en terugbetaling te ontvangen, tenzij het product naar de consument onderweg is.

Indien de geleverde goederen niet conform zijn met de overeenkomst (verkeerd of te weinig geleverd, en/of beschadiging), dient u dit schriftelijk te melden en de artikelen terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we dergelijke melding niet ontvangen hebben, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, diefstal, verlies van goederen of voor laattijdige levering of niet-levering door Bpost.

Retour

Indien u een artikel wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve deze producten binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen in hun originele verpakking en met het etiket. Wanneer dit aangewezen is, betalen we de kostprijs terug. Alle goederen moeten in nieuwe en ongebruikte staat worden geretourneerd samen met een kopie van uw originele leveringsbon. Retourkosten zijn volledig voor rekening van de koper.

Ongefrankeerde retourzendingen zullen niet worden aangenomen.

Belangrijk: als je de volledige bestelling retour stuurt of een deel van de bestelling waardoor je onder het aankoopbedrag van 65 euro komt (wat je recht gaf op gratis verzending), zullen de verzendkosten (5 euro) die we initieel op ons namen, worden afgetrokken van het terug te storten bedrag.

Garantie

Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, gelieve dit te melden via info@buyness.be binnen de 24u na ontvangst. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Kunnen we het artikel ruilen, zullen we je een nieuw artikel toesturen. Is het artikel niet meer op voorraad, zorgen we dat je het terug betaald krijgt.

Deze garantie geldt niet indien deze gebrekken worden veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik.

Product

We beschrijven onze producten altijd zo volledig en nauwkeurig. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Onder overmacht wordt verstaand elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals overstromingen, brand, staking, problemen om vervoer te vinden, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers.. Indien het wegens dergelijke omstandigheden onmogelijk is voor de onderneming om de bestelde artikelen binnen een redelijke termijn geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Klachten

Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@buyness.be of via ons contactformulier op de website. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 7 dagen na ontvangst te behandelen.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, per email te worden geformuleerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen aan info@buyness.be. Wij stellen alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en op te lossen.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze producten. Als je twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan je ons altijd contacteren voor meer info.

Bij geschillen met grensoverschrijdend karakter kan u dit ook melden via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform, via deze link http://ec.europa.eu/odr.

Intellectuele eigendom

Het auteursrecht op deze webshop berust bij ons en derde personen. Van verschillende leveranciers hebben we hebben wij de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken. Alle andere foto’s en teksten zijn gemaakt door BuyNess en kunnen op geen enkel moment zonder toestemming gebruikt worden.